Đời sốngGiao thông

Thanh Hóa: Mở lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

(Baothanhhoa.vn) – Ngày 13-10-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 16025/UBND-CN về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30-9-2021 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không), số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10-10-2021 quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Đối với các tỉnh, thành phố/khu vực có nguy cơ thấp (vùng xanh, vùng vàng theo thông báo của Bộ Y tế): Đồng ý chủ trương mở tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh có tuyến hành khách cố định để thống nhất lịch trình, tần suất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

Đối với các tỉnh, thành phố vùng có dịch (vùng đỏ, vùng cam theo thông báo của Bộ Y tế): Cho phép thí điểm tổ chức vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến Thanh Hóa theo Quyết định số 1777/QĐBGTVT ngày 10-10-2021 của Bộ Giao thông vận tải để vận chuyển công dân có nhu cầu, nguyện vọng về quê và đón người lao động trở lại làm việc.

Khi công dân về đến địa bàn tỉnh; giao Công an tỉnh, các Sở: Giao thông vận tải, Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện số 30/CĐ-UBND ngày 05-10-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác để phòng, chống dịch COVID-19./.

Theo – https://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/to-chuc-hoat-dong-van-tai-hanh-khach-duong-bo-lien-tinh-dam-bao-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-19/145944.htm

Bạn đọc quan tâm

Back to top button